Vejen til den rette karriere

Find ind til dit hjerte – hvad vil du? Afdæk dine kompetencer, og gør dig selv til konsulent. Det kan være vejen til en ny branche ifølge karriererådgiver Torben Lausten fra TL Karriereudvikling.

Vejen til en ny branche er mange. At finde den rette hylde er som et ægteskab. Kemien skal passe sammen. Det er ikke nok, at du ved første øjekast synes, det ser godt ud. Afdæk dine kompetencer. Hvad er det, du i virkeligheden gerne vil. Hvis det stadig er et match, så gør kur. Vis dig fra din bedste og mest kreative side. Forvent ikke kun at få, men også at give. Det er det helt rigtige, hvis du vil finde en ny arbejdspartner.

Foretager du et brancheskift, er der meget mere på spil end selve jobbet. Det handler om at finde et match mellem dig og en given virksomhed. Hvert år er der ca. 600.000, der skifter job. Det betyder, at det ikke er så let, men også at der er uanede muligheder.

Få at finde den helt rigtige arbejdspartner, kan det betyde, at du skal igennem flere partnere på vejen. Det kan også være, at en kortlægning af dine kompetencer er nok. Kompetencer kan være ting, du har lært i skolen, men det kan også være, at du har kompetencer med på grund af din opvækst. Det kan være, at du har en livlig fantasi, eller du er social og godt kan lide at være sammen med mennesker.

Klarlæg dine kompetencer

Gode råd til brancheskiftNår du har besluttet, at du vil skifte, så find dine kompetencer. Ikke kun de faglige, men også det medfødte talent. Hvad interesserede dig som barn, ung, voksen? Det kan ifølge Torben Lausten kategoriseres i tre: 1. menneskelige interesser som at passe på andre eller vejlede andre. 2. Ting. Kunne du godt lide at have værktøj i hånden eller reparere ting. 3. Data. Det kunne være, at du godt kunne lide at organisere og undersøge ting. Find ud af, hvad der interesserer dig mest.

Tænk ud af boksen. Når du ved, hvad dine kompetencer er, og hvad du vil skifte til, så find ud af, hvad der skal til for at komme ind i den branche. Brug dit netværk. Find nogle, der arbejder i den branche, spørg om råd. De fleste mennesker vil gerne tale om sig selv og spørges til råds.

”Det værste, du kan gøre, er at søge uopfordret. Det gør alle andre også – så det nytter ikke noget. Kom ud og spørg folk om råd. Meld dig ind i foreninger, dyrk din hobby. Spørg folk inden for den branche, du gerne vil ind i. Skab din egen profil. Det vigtigste er, at du ikke tror, du skal have noget af en virksomhed, der i mod skal du bibringe værdi til en virksomhed. Hvis du kan det, kan du gøre dig synlig på en meget positiv måde – og i bedste fald eventuelt skabe dit eget job”, opfordrer Torben Lausten, direktør i TL karriereudvikling.

Gør dig selv til konsulent

Besøg messer for din branche. Husk at tale med forskellige mennesker og gå ikke kun direkte hen til dem, du kender! Spørg vildt fremmede om råd. Udvælg nogle virksomheder, tænk over, hvad du kan gøre for dem.

Send en mail eller et brev til virksomheden med forslag til, hvordan de kunne forbedre deres forretning. Afslut med at spørge, om I ikke skal mødes, så du kan uddybe dine forslag. Lad endelig være med at bede om et job. Giv først. Hvis du har forslag, de kan lide, så kan du til jeres møde eventuelt foreslå dig selv som den, der løser opgaven, men ikke et sekund før.

Tre former for brancheskift

De gode råd bygger på Torben Laustens mange års erfaring og kan også genfindes i bogen ”Kan vingerne bære – håndbog i jobjagt og karriereskift”.

Fokuser på den daglige fremgang

Usikkerhed om kompetencer og manglende arbejdsglæde kan være resultatet af et brancheskift. Fortvivl ikke. Det skal nok gå. Husk på det, og hav fokus på den daglige fremgang.

Beslutningen om brancheskift er taget. Grunden til, at du har valgt at skifte, kan være mange; kedsomhed, manglende glæde ved jobbet, eller at du træt af chefen. Vi bruger størsteparten af vores vågne timer på jobbet, så det gælder om at være glad for det. Spørger du Alexander Kjerulf fra Projekt Arbejdsglæde, er et brancheskift en unik mulighed for at få glæde i sin hverdag. I virkeligheden gælder arbejdsglæden om at få et match mellem relationer på arbejdspladsen og dine opnåede resultater.

Relationer handler om, at man kan lide de mennesker, man arbejder sammen med, og at de kan lide en. Det er ikke kun kolleger, men også chefen, samarbejdspartnere og kunder. Det kan også være en bredere forstand, nemlig at man har en relation til virksomheden. At du kan identificere dig med direktøren, og det han står for.

Resultaterne handler om, at det du laver, giver mening for dig – og helst for andre. Resultaterne er de målbare; at du har nået et godt økonomisk resultat, eller at kunderne melder tilbage, at du gør en forskel. Det er vigtigt for at skabe arbejdsglæde, at du kan se, at din arbejdsindsats nytter noget.

Opbygning af nye kompetencer

”Folk, der vil skifte branche, står over for den udfordring, at de mister – i hvert tilfælde for en periode – delvis deres fokus på resultatet”, forklarer Alexander. For når du skifter branche, skal du først til at tilegne dig nye kompetencer:

”Det kan være meget udfordrende. Er du en person, der elsker at lære nyt og kan trives med ikke at være den bedste, så kan det være rigtig godt. Se forbedringen fra dag til dag. Hvis du er perfektionisten, der bare skal lykkes med alt, så er det en rigtig svær fase. Nyd udviklingen. Det kan godt være, jeg stinker til at starte med, men jeg bliver ved”, opfordrer Alexander Kjerulf fra Projekt Arbejdsglæde.

Måden for perfektionisten til at holde humøret højt er at have fokus på egen indsats: ”Det handler om, at du med dig selv ved, at du har ydet dit yderste”, lyder rådet fra Alexander. Han kommer med yderligere to råd: Husk at det skal nok gå og brug dit netværk.

”Et rigtig godt råd, det er ”kom ud”. I stedet for at sidde hjemme og tænke over, hvad man så skal, så kom ud og prøv en hel masse ting. Det kan være kurser, møder med tidligere kolleger, rejser. Det vigtigste er at komme ud og ikke sidde og isolere sig”, forklarer Alexander Kjerulf.