Rockwool

Hos Rockwool er der mange forskellige typer af jobs for akademikere, forskere, faglærte, ufaglærte og ledere. Hvis jobbet kræver specifikke kompetencer, er det selvsagt et kriterium. Rockwool oplever at uddannelse i alle typer jobs bliver mere og mere vigtig.

”Ud over kompetencer, er det utrolig vigtigt at kommende medarbejdere har værdier, der matcher virksomhedens. Det er også vigtigt, at vedkommende har lyst til at engagere sig og er parat til at skabe resultater for kunderne og for virksomheden”, siger Rikke Præstmark, HR-chef hos Rockwool Scandinavia.

Selv om de faglige kompetencer har stor betydning hos Rockwool, så er der stadig god mulighed for at skifte branche. Ens evne til at overskue kompleksitet og tilegne sig nye færdigheder hurtigt spiller en stor rolle. Også ansøgerens engagement, passion og personlige profil spiller ind i bedømmelsen af kandidaten.

Et godt råd fra Rockwool
Brug dit netværk. At du har et netværk viser, at du har gjort noget for at gøre dig fortjent til andres tillid og respekt i de netværk man eventuelt operere i. At opbygge sig et godt image som potentiel kandidat kræver mere end en ansøgning og en mail. Det kræver vilje, klogskab, engagement og ofte uddannelse.

Er du virksomhed og kunne du tænke at fortælle, hvordan I gør det hos jer? Kontakt her